Progi podatkowe

W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe – 18 proc. i 32 proc., które od lat są niezmienne. Jednak zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych, a wraz z nią wysokość kwoty wolnej od podatku.

Czym są progi podatkowe?

Progi podatkowe to stawki podatku dochodowego, które wyrażane są w procentach. Pierwszy próg podatkowy wynosi 18 proc. i dotyczy osób, których zarobki roczne wynoszą mniej niż 85 528 złotych. Do tej grupy należy 97 proc. Polaków pracujących. Natomiast pozostałe 3 proc. zarabia rocznie więcej niż 85 528 złotych i rozlicza się według wyższej stawki – 32 proc. Należy jednak zaznaczyć, że stawka 32 proc. dotyczy wyłącznie kwoty, która przekroczyła próg. Przykładowo, jeśli dochód wynosi 100 000 złotych, to z tej kwoty 85 528 złotych rozliczane jest zgodnie ze stawką niższą, czyli 18 proc., natomiast pozostała kwota, czyli 14 472 zł według stawki wyższej.

Kwota oddawana jest odgórnie i dopiero po rozliczeniu się z fiskusem wiadome jest, czy konieczne będzie dopłacenie określonej kwoty, ponieważ dochód przekroczył granicę pierwszego progu podatkowego, czy nastąpi zwrot w wyniku nadpłaty, czy płatności były regulowane w sposób poprawny.

Kwota wolna od podatku u kwota zmniejszająca podatek.

W roku 2019 kwota wolna od podatku wynosi 8000 złotych. Nie jest ona jednak stała dla zarobków o każdej wysokości, ponieważ im wyższa kwota zarobków przekraczająca 8000 złotych, kwota wolna od podatku maleje. Jeśli zarobki wynoszą między 8000,01 a 13 000 złotych, to w skali malejącej kwota wolna od podatku wyliczana jest z kwot od 8000 do 3091 złotych. Równe 3091 złotych wyniesie w przypadku zarobków między 13 000,01 a 85 528 złotych. Kwota wolna od podatku będzie malejąca między kwotami 3091 a 0 złotych dla zarobków rocznych wynoszących od 88 529,01 do 127 000 złotych, natomiast dla osób, które zarobiły więcej niż 127 000 złotych kwota wolna od podatku będzie wynosić 0 złotych.

Kwota zmniejszająca podatek nie uległa zmianie i wyliczana jest tak samo, jak w poprzednich latach.