pożyczka na oświadczenie

Łatwy dostęp do zobowiązań udzielanych przez internet daje wiele możliwości. Uzyskaną gotówkę można przeznaczyć, by skorzystać z okazji na spełnienie marzenia, by rozwinąć swój biznes, zrobić remont czy wyjechać w podróż. To świetny sposób, by w krótkim czasie zapewnić sobie zastrzyk gotówki, a później wygodnie spłacić zobowiązanie. Czy wzięcie pożyczki na oświadczenie w każdych okolicznościach jest takie proste?

Kto może otrzymać pożyczkę na oświadczenie?

Pożyczkobiorcą może być każdy, kto ukończył 18 lat i posiada dochody. Są one niezbędne do tego aby pożyczka na oświadczenie została wypłacona.. O ile bankom zależy na solidnej umowie, najlepiej umowie o pracę na czas nieokreślony, to firmy pożyczkowe akceptują dochody pochodzące z innych źródeł, w tym:

  • świadczenia rentowe i emerytalne

  • stypendia studenckie

  • świadczenia socjalne

  • dochody z tytułu wynajmu nieruchomości i wiele innych.

Czym jest oświadczenie i jak działa?

Oświadczenie jest dokumentem wskazującym zdolność kredytową wnioskującego. Polskie prawo narzuca na wszystkie instytucje finansowe obowiązek oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania (Art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715)). Firmy pożyczkowe nie skupiają się na historii kredytowej klienta, która nawet jeśli kiedyś związana była z opóźnieniami wynikającymi z problemów finansowych, to nie ma nic wspólnego z obecną sytuacją wnioskującego.

Jak napisać oświadczenie?

Oświadczenie nie zawsze składane jest w formie pisemnej. Dane te można podać w formularzu, ale też w formie słownej, podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem firmy pożyczkowej. Zapyta on o podstawowe informacje związane z wysokością i źródłem dochodu, a także sumą bieżących wydatków i innych zobowiązań. Pożyczka na oświadczenie nie wymaga dostarczania innych dokumentów i zaświadczeń.