pożyczki pozabankowe bez bik

Pożyczki pozabankowe udzielane przez instytucje, zyskują coraz większą popularność. Od wejścia w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej, która w precyzyjny i dokładny sposób reguluje nie tylko działalność banków, ale również firm pożyczkowych, zaciąganie zobowiązań w parabankach jest łatwe i przede wszystkim bezpieczne. Korzyścią jest nie tylko szybkie rozpatrywanie wniosku, ale również oferta o wiele szersza niż w przypadku banków.

1. Pożyczki bez BIK i tak podlegają cenie ryzyka

Polskie prawo nakłada obowiązek na wszystkie instytucje finansowe oceniania ryzyka przy udzielaniu zobowiązań. Banki i parabanki mają do wyboru bazy, w których gromadzone są informacje o dłużnikach oraz historiach kredytowych wnioskujących, jak i informacje bezpośrednio od osoby ubiegającej się o pożyczkę pozabankową. W przypadku oferty pożyczki pozabankowej bez BIK wykorzystywany jest drugi sposób oceny ryzyka.

2. Z pożyczek pozabankowych korzystają klienci w każdym wieku

Z raportu Rynek pożyczek gotówkowych wynika, że klientami instytucji pozabankowych są zarówno ludzie młodzi, korzy ukończyli 20 lat, jak i seniorzy. Najwięcej pożyczkobiorców znajduje się w przedziale 20-40 lat. Jednak szacuje się, że wśród osób, które skorzystało z ofert parabanków jest ponad 230 tysięcy klientów w wieku emerytalnym, a łączna suma ich zobowiązań przekracza 2,8 mln złotych.1

3. Pożyczki pozabankowe dostępne są w dwóch formach

Każdy, kto chce skorzystać z pożyczki pozabankowe bez BIK ma do wyboru:

  • pożyczkę na oświadczenie – wymagającą złożenia specjalnego dokumentu wskazującego wysokość i źródło dochodu. W tej formie najczęściej przyznawane są zobowiązania krótkoterminowe

  • pożyczkę z poręczycielem – osoby z negatywną historią w BIK mogą ubiegać się o pożyczkę z poręczeniem. W takiej sytuacji kryteria wobec samego wnioskującego są mniej rygorystyczne niż w przypadku poręczyciela, który musi mieć odpowiednią zdolność kredytową, historię kredytową, obywatelstwo polskie i wiek między 18 a maksymalnie 75 lat.