Pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia bez względu na to, czy zatrudniony jest na umowę o pracę, umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Pracodawcy grozi wysoka grzywna za takie wykroczenie, a także odsetki za zwłokę, jeśli pracownik będzie się ich domagał.

Postępowanie wobec pracodawcy krok po korku

  1. Pracownik powinien skontaktować się z pracodawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Pracodawca powinien natomiast zgodzić się na rozmowy i polubowne załatwienie sprawy. Zdarzyć się może, że opóźnienie powstało w wyniku błędu, którego pracodawca nie był świadomy, a który od razu naprawi. Pracownik powinien otrzymać deklarację, w której pracodawca wskaże datę uregulowania należności.
  2. Jeśli pracodawca nie poczuwa się do odpowiedzialności wypłacenia wynagrodzenia pracownikowi lub unika z nim kontaktu, ten może złożyć na niego skargę w Państwowej Inspekcji Pracy.
  3. Pracownik ma również prawo złożyć przeciw pracodawcy pozew do sądu.

Skarga do PIP – jak ją napisać?

Po złożeniu skargi, Państwowa Inspekcja Pracy ma 30 dni na jej rozpatrzenie. W tym czasie powinno rozpocząć wizyty kontrolne pracodawcy. Jeśli uzna, że doszło do wykroczenia, może narzucić na pracodawcę karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 złotych.

Dokument powinien zawierać:

  • dane osobowe pracownika
  • dane pracodawcy
  • opis problemu
  • kwotę zaległości
  • załączniki potwierdzające sytuację.

Odsetki za opóźnienie

Pracownik na mocy art. 481 Kodeksu cywilnego powiązanego z art. 300 Kodeksu pracy ma prawo zażądać od pracodawcy wypłacenia odsetek ustawowych za zwłokę. Przepisy wskazują, że taka sytuacja może mieć miejsce nawet wtedy, gdy pracownik nie poniósł żadnych szkód w związku z opóźnieniem lub gdy opóźnienie powstało nie z winy pracodawcy. Pracodawca nie musi sam z siebie płacić odsetek za spóźnienie w wypłacie, jeśli pracownik nie złoży odpowiedniego wniosku. Wyjątkiem są specjalny zapis w umowie lub przepisy wewnątrzzakładowe.