Szybkie kredyty chwilówki konin

Kwestią wyłączenia stosowania ustawy o kredycie konsumenckim należy zająć się zawsze wówczas, gdy konsument decyduje się na podpisanie tego rodzaju zobowiązania. Najważniejsze jest bowiem bezpieczeństwo, a to w tym przypadku może być zagrożone, jeśli podpisywana umowa nosi znamiona wymykające się z opisu ustawy.

Kiedy nie stosuje się ustawy odnoszącej się do kredytów gotówkowych z poręczycielem?

Artykuł 4 ustawy z 2011 roku dokładnie precyzuje, kiedy należy podejrzewać wyłączenie danej umowy spod przepisów. Jeśli więc konsument ma zamiar podpisać umowę o kredycie gotówkowym w Koninie z poręczycielem, musi być świadomy zapisów tego artykułu. Ustawa bowiem nie jest stosowana w sytuacjach:

  1. w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego;
  2. leasingu, jeżeli umowa nie przewiduje obowiązku nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta;
  3. świadczenie usług maklerskich;
  4. kredytu będącego wynikiem ugody sądowej oraz ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
  5. kredytu udzielanego wyłącznie pracownikom zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalności dodatkowej, w której pracownik nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania lub jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania niższej od powszechnie stosowanych na rynku;
  1. odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 786).

Warto uważać na umowy

Dlatego właśnie niezwykle istotne jest, by konsumenci byli czujni, znali zapisy prawne i uważali na umowy, których nie można podporządkować założeniom chroniącym ich na mocy ustawy o kredycie konsumenckim. Warto jednak pamiętać, że, zawierając umowę na kredyt gotówkowy Konin z poręczycielem, podlega się także regulacjom wprost wypływającym z kodeksu cywilnego.